Lör. 29/10 på SMI, Eriksbergsgatan 8 B i Stockholm

10.00            Samling på våning 3. Vi träffas över en kopp  fika.

10.30-11       Vi spelar tillsammans med Henrik Ståhlberg igenom nästa års tävlingsstycken för SM i virveltrumma.

11.00-12.30  Årsmöte

12.30-14       Lunch (man köper något själv på stan)

14 -15.30 ca. Clinic med marimba-virtuosen Johan Bridger.

Det är med stor glädje vi välkomnar Johan som föreläsare till årets SPiS-dagar. Johan undervisar på Musikhögskolan i Malmö, Musikkonservatoriet i Köpenhamn och på folkhögskolan Sundsgården i Helsingborg. Han kombinerar frilansuppdrag som orkestermusiker med solistkonserter i när och fjärran. År 2004 vann han det prestigefulla solistpriset i konkurrens med sångare och traditionella instrumentalister. Ett genombrott främst för honom själv, men också för slagverket som konstform.

15.30-16.30    Vi tittar på SMI:s instrument och  slagverkslokaler

Karta till SMI, klicka HÄR

 


 

Sön. 30/10 på Tyresö Kulturskola

10.00            Samling och fika. Anders Scherp visar sin arbetsplats

11-12.30       Clinic med trumslagaren Bengt Stark

Vi gästas av jazztrumslagaren och läraren vid Kungl. Musikhögskolan Bengt Stark. En härlig musiker som sedan länge är etablerad i eliten av svenska och internationella jazzmusiker. Som pedagog som har han under åren skolat mängder av trummisar, och vi gläds åt att få möjlighet att ta del av hans gedigna kunnande.

12.30-14        Lunch (man köper något själv på stan)

14-16.00 ca.   Pedagogiskt Forum

Tid för samtal kring vårt arbete och våra  arbetsplatser.

Välkommen med förslag på diskussionsfrågor!

Kostnaden för SPiS-dagarna är 400 kr.

Om årsavgiften på 250 kr ännu inte är betald  är det hög tid att göra det!

Anmäl er till SPiS-dagarna genom att betala in 400 kr alternativt (400+250 kr) 650 kr till SPiS pg 116 38 96-2

Vill du ha faktura kan kassör Håkan Fritzson skicka det på efter förfrågan.

Maila lämplig fakturaadress till: hakan.fritzson@skola.vaxjo.se

 

Vägbeskrivning:Tunnelbanans gröna linje till station Gullmarsplan.

Från Gullmarsplan tag buss 875 eller 873 till station Tyresö Centrum (restid ca 15 min)

Gångväg (ca 200meter) från Tyresö Centrum till Kulturskolan (hus A)

 


Några andra evenemang i Stockholm under SPiS-helgen:

 

På lördagkvällen kl. 18 kan vi rekommendera ett besök på Folkoperan och deras uppsättning av Puccinis Madame Butterfly. De som är intresserade är välkomna att titta bakom kulisserna efter föreställningen där slagverkarna visar och berättar. Anmäl er till bjorn.persson@spis.se så bokar han och du får  25 % rabatt på biljettpriset. På bakre parkett blir priset då 290:-

Annat intressant på gång under lörd kväll:

På Nalen spelar Robben Ford & Michael Landau tillsammans med supertrummisen Gary Novak och Yellowjacket basisten Jimmy Haslip

Kolla biljetter via ticknet!

Kallelse till SPiS årsmöte 2011

lördag 29 oktober kl.11.00 på SMI, Eriksbergsg. 8B, Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av röstlängd samt val av rösträknare

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet

5. Fastställande av dagordning

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande och styrelseledamöter

Styrelsen, som den sett ut 2010-2011:

Ordförande:

Robert Karlsson  år 2  på en 2-årig mandatperiod

Vice ordförande: Joakim Anterot  år 1  på en 2-årig mandatperiod

Kassör: Håkan Fritzson  år 2 på en 2-årig mandatperiod

Sekreterare: Anders Holdar  år 1 på en 2-årig mandatperiod

Ledamot: Martin Strand  år 2  på en 2-årig mandatperiod

Ledamot: Björn Persson  år 1 på en 2-årig mandatperiod

Ledamot: Anders Scherp  år 2  på en 2-årig mandatperiod

Ledamot:Jacob Johannesson år 1 på en 2-årig mandat period

Ordförande, kassör och ledamötesplatserna som innehas av Martin Strand och Anders Scherp är öppna för val 2011!

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Val av valberedning om två personer

13. Fastställande av medlemsavgift

14. Övriga ärenden

15. Mötets avslutande

Varje närvarande medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Hälsningar Anders Holdar

anders.holdar@telia.com