Pedagogiskt forum                             SPiS-dagen i Strängnäs 27 oktober 2012

Årets Pedagogiska forum kom att beröra i huvudsak tre frågor; När kommer noterna in?  Hur får man barnen att öva?  Hur ordnar man bra trummor? Här följer en sammanfattning.

Årets Pedagogiska forum inleddes med att Fredric Käld presenterade sin nya trumbok Trumkompassen vilket på ett naturligt sätt ledde oss in i dagens första diskussionsämne;

När kommer noterna in? Fredric är inspirerad av grundskolans tänkande där man tränar språkförmågan genom att samtidigt läsa och skriva bokstäver. Följaktligen är hans bok upplagd så att man från början jobbar med att spela samtidigt som man tränar på att skriva noter. Fredric berättade att barnen särskilt finner lust i att skriva egna fill-ins!

Hur får man ungarna att öva?

Många bra idéer kom fram från auditoriet:

Fredric Käld: ”Bara om du själv brinner för att lära ut kan du få dem med dig. Bara med en tänd tändsticka får du ljusen att brinna”.

Lasse Östlund: ”Lär ungarna en drös teknikövningar och säg åt dem att träna dem i takt med sina favoritlåtar”.

Francisc Nagy-Björn: ”Ge dem ett kompendium. Säg; om två månader blir det audition.

Är det för dåligt gör vi om det med föräldrar närvarande! (att hotivera som LÖ sa).

Marcus Skoogh: ”Hur övar man? Det måste läraren också tala om”.

Thomas Åkermark: ”Jag säger åt dem att öva på något och går ut ur rummet. Sen tjuvlyssnar jag utanför dörren och får en bra bild över om och hur de övar”.

Fredric Käld: ”Jag gör ett kontrakt med barn och föräldrar; vad vill du lära dig?”

Daniel Göransson: ” Barnen i en grupp fick i uppgift att filma sina trummor och var de övar. Sen tittade alla på varandras filmer och kommenterade vad de såg”.

Martin Strand: ”Jag lånar barnens mobiler och filmar lektionen. Sen får de visa filmen för föräldrarna. Ger alla inblandade mer förståelse.”

Martin Strand igen: ”Jag har en idé om att man har bilder som är indelade i olika fält, av t.ex. ett trumset. Varje gång man övat färglägger man kanske en cymbal.

Om att skaffa och att sköta om ett trumset

Per Nord: ”Jag använder lektionstid för att gå och titta på trummor i musikaffären”.

Stefan Palmfjord:” Jag har ett nybörjarhäfte med råd till barn och föräldrar. Dessutom ägnar jag en lektion till att ta isär och bygga ihop ett trumset”.

Björn Persson: ”Ni har väl uppmärksammat att SPiS idag har rekommenderade och rabatterade instrumentförslag på hemsidan i samarbete med 4Sound.”

Mattias Hagelin: ”Jag har också ett kompendium med instrumentförslag. Dessutom åker jag hem till barnen på komp-tid för att se över deras trumset”.

Thomas Åkermark: ”Barnen tar med en trumma i taget till lektionen för översyn”.

Anders Holdar lyssnade och skrev.