Pedagogiskt forum SPiS-dagarna, Tyresö den 30 oktober 2011

Diskussionsdeltagare: Sigbjörn Fant SF, Anders Scherp AS, Martin Strand MS, Robert Karlsson RK, Jacob JohannessonJJ, Fredric Käld FK, JoakimHögås JH, Anders Nord AN, Marcus Skoogh MaS, Anders Holdar AH

Här kommer ett försök till summering av hur diskussionerna gick vid årets Pedagogiska Forum. Denna gång satte vi inte upp speciella punkter utan lät diskussionen flöda.Håll till godo med alla tankar och tips från ett , som vanligt, berikande Pedagogiskt Forum hälsar Anders Holdar.

Att våga ställa krav på elever och föräldrar

FK Att spela är en tidskrävande process. Var delaktig som förälder när det börjar ta emot. Föräldrarna har ansvaret; för att komma ihåg grejorna etc.

Läraren bör våga sätta strama ramar men ha det högt i tak om man har missat.

Ungdomar vill ha kul

Men… att jobba hårt är kul. Ett bra tempo och tydlighet i undervisningen gör att

resultaten blir lätta att se. Det är kul

Övning

FK Inte bara ge läxa utan även berätta HUR man ska öva.

Öva på lektionerna så att de vet hur man ska göra hemma. Slösa inte bort tid med för mycket prat.

RK filmar läxan och mailar över till eleverna

Grunden för att förstå spelsystemet

RK delar konsekvent in i fyra. Man spelar o räknar alltid 1 2 3 4 på hi-hat med nybörjare. Lägger till B.dr. på ettor, sen sn.dr. på ettor, sen varannan fot och hand etc.  Snart kan man lägga 1 på b.dr. och 3 på virvel och popkompet är på plats.

Noter

MS Först gehör sen noter. Men noter ska in tidigt, det är bara bra.

AS har jobbat fram ett material där små bilder på hi-hat, virvel etc. placeras ut grafiskt  som om de vore noter. Med tiden ersätts bilderna av vanliga noter. Även då finns det alltid en attraktiv bild på varje sida. Sidan blir roligare att jobba med.

FK jobbar lite på samma sätt. Skriver F i st. för en not på B.dr. etc.

RK tänker kanske lite mer okonventionellt.  Noter lärs ut utifrån en 16-delar FÖRST!

Han har ett papper där en komplett figur används (åter 1234 över en 4-del).   Så småningom ersätts en eller flera av 16-delarna med 16-delspauser varpå en av de olika 16-delsfigurerna uppträder. Man jobbar sedan med dem på olika sätt.

Att sedan visa åttondelar, fjärdedelar och dess pauser blir sedan en lätt match.

Starta en lektion på samma sätt. Bygg goda vanor.

FK Först en stunds uppvärmning på övningsplattor där grundslag slipas. Spela svagt, småprata om hur barnen mår idag under spelets gång. Utvecklar simultankapacitet.

Herre på täppan på uppvärmningen

FK gör en lek under uppvärmningen. Man står i cirkel och gör en anslagsövning i puls. Ett slag per man som snurrar runt. Vid dubbelslag vänds riktningen. Om man missar åker man ut. Först får bara läraren byta, sen kan eleverna också få byta. Övar upp koncentration och lyssning.

JJ –variant av samma sak. Byt varv enbart genom att titta på en annan spelare. Ställer stora krav men skärper ensemble spelet.

Betoning av att spela svagt. Hörlurar

AH Den bästa lyssnandet utvecklas av att spela svagt. Annars hör man inte medspelarna och ingenting kan sitta ihop.

AS Har man lurar kanske man inte förstår hur starkt man spelar.

AN Skruva ner volymen på musiken så kanske det blir svagare.

JJ På digitaltrummor kan man vrida ner musiken men spela starkare.

AS Man måste vara försiktig dock så att man inte slår, missar studs och får ont i armen.

RK Varning för dåliga hörlurar som kan ge starka och märkliga basfrekvenser som kan ge skador. Öppna dem lite bakåt!

FK Jag är noggrann med att skydda öronen. Vill inte anklagas för att ha gett upphov till tinnitus.

SF: Jag visar direkt att det handlar om höjd. Bara starka slag lyfter man upp. De övriga slagen (nästan alla) gör man från låg höjd. Resultatet blir att man spelar svagare och mer dynamiskt.

Instruera via mick

JJ AH En lättnad och en chans att hålla musiken igång utan att bryta av hela tiden när man jobbar i större grupp. Man spar rösten och instruerar i en samtalston som i sig kan hålla nere dynamiken

Metronomeonline.com, utnyttja den!

AS visar hur han barnen tränar upp dubbelslag med bpm från snigel till gepardnivå; allt snabbare djur. Man prickar av bpm nivå man klarar av i några rutor invid djurbilderna.

Självklart blir det ett litet tävlingsmoment. Senare spelar man dubbelslag i ännu högre bpm till bilder av snabba och väldigt snabba, fräsiga fordon.

Om teknik

Vådan av att tappa lyssnandet om man bara fokuserar på det tekniska. Vi måste bygga teknik men har ingen glädje av den om man inte kan sätta den i musikaliska sammanhang. Något som föreläsaren Bengt Stark också betonade på sin clinic tidigare på dagen. ”Man måste skala bort för många trumslag till förmån för att hitta en renhet i musiken”. Han använder en övning som bygger på att hålla igång ett flödande jazzkomp men primärt koncentrera sig på en synkop (på virvel eller b.dr.) i en fyra takters fras.

Antecknat av Anders Holdar, SPiS sekreterare