SPiS – SlagverksPedagoger i Sverige

SPiS är en intresseförening för slagverkspedagoger som bildades 1997 på initiativ av slagverkarna Joakim Anterot och Anders Holdar. Föreningen fungerar som en plattform för diskussion, stimulans och utbyte av kunskaper för SPiS- medlemmar runt om i Sverige.

SPiS-dagarna – den optimala fortbildningen

SPiS-dagarna i oktober riktas mot pedagogernas egen utveckling. Under två dagar sätts fokus på slagverks- undervisningens olika inriktningar inom Pedagogiskt Forum. Stimulerande gästföreläsare, kvällkonserter och ett årsmöte gör SPiS-dagarna till årets mest helgjutna fortbildning för slagverkspedagogen.

SPiS-festivalen – ensembler spelar upp

SPiS-festivalen på våren är en heldag där lärarna och deras ensembler möts i en lång och bullrande slagverksfest. Man visar upp sig, lyssnar på andra grupper och tar del av olika workshops. Kvällens konsert avslutas givetvis med ett nummer där alla festivaldeltagare spelar tillsammans!

Bli medlem – ta del av SPiS aktiviteter

www.spis.se är adressen till vår hemsida. Där kan man snabbt informera sig om föreningens aktiviteter, se vilka som sitter i styrelsen, ta del av artiklar, bilder och mycket annat. Med några knapptryckningar kan du bli medlem och därigenom snabbt bli vän med en mängd trevliga kollegor över hela landet. Missa inte den chansen!

Har du fler frågor, hör av dig till kontakt@spis.se