SPiS-dagarna 2010 blev en ny fullträff!

Årets SPiS-dagar placerades i Salemkyrkan på Södermalm i Stockholm för att medlemmarna samtidigt skulle kunna vara med på Urban Näsvalls projekt, Scandinavian Drum day. Cirka 30 spisare samlades för att ta del av ett inspirerande utbud av clinics och konserter men också själva bidra med egna erfarenheter i Pedagogiskt Forum och i möten med bekanta eller nyfunna kollegor.

Pete Locket

SPiS bjöd in två föredragshållare. På lördagen visade den engelske slagverkaren Pete Lockett hur det indiska tablaspelet har format honom som musiker. Vi fick bl.a. lära oss hur man räknar taktslagen på fingrarnas olika leder och hur smart det kan vara att räkna baklänges i oregelbundna taktarter för att därigenom vara säkrare på att komma ut till ny etta på rätt ställe som då alltid blir 3 2 1 oavsett om det är en t.ex. en 9-takt eller en 11-takt. Pete Lockett var en mycket se och hörvärd musiker som också senare på kvällen gjorde ett toppframträdande på Scandinavian Drum day.

 


 

Där uppträdde också storheter som: Seven Antonopoulus (t.v), Vinnie Appice (t.h)...

...och vår egen SPiS-medlem Peter Bylin  t.v) i ett samarbete med trummisen Mikael Wikman.


Petter Berndalen

Söndagens föreläsare var folkmusik-slagverkaren Petter Berndalen. Sveriges första spelman på slagverk!

Petter visade, på ett väldigt generöst och utlämnande sätt, hur han har formats till den musiker han är idag. Vi fick lyssna på inspelningar från sent 80-tal och framåt med honom själv och grupper (slagverkare) han inspirerats av och kopierat. Idag har Petter utvecklat en alldeles egen, melodisk spelstil som han gestaltar på ett specialkonstruerat trumset.

Vi imponerades av hans raffinerade klanger och hans dynamiska och känsliga spel. Gå in på Petters fina hemsida www.berndalen.se och ta del av vad denne fantastiske musiker har att ge!


Pedagogiskt Forum

Fredric Käld (t.v) var i år liksom förra året moderator för Pedagogiskt Forum. Urban Näsvall gör tummen upp!

16 debattlystna slagverkspedagoger samlades runt ett stort bord och här följer ett försök till en kort sammanfattning:

Hur hanterar vi de vänsterhänta trummisarna?

Denna öppningsfråga ledde till stundtals livliga diskussioner. Framförallt rörde det sig om hur vi ska förhålla oss till problematiken att bygga om trumsetet för de vänsterhänta eller inte. Det konstaterades att det är bra om de vänsterhänta lär sig att spela högeruppställt av praktiska skäl. Man hinner inte alltid att bygga om i spelsituationer.

Men är det vi lärare som är slöa?  I så fall är det inte rätt hävdade flera. Vår skyldighet är att ge eleverna det som är bäst för dem, inte vad som är bekvämast för oss.

Debatten ledde vidare till:

Kreativitet

Att spela med ”fel hand” eller ”feluppställt trumset” är kanske i själva verket en fördel. Man tvingas till att se på sitt spel ur nya vinklar och kreativiteten måste släppas fram.

När det gäller nybörjarna konstaterade församlingen att man som lärare ändå måste hålla rätt strama ramar och inte förvirra barnen med alltför många alternativ i början.

Detta ledde samtalet in på:

Ergonomi

Vi konstaterade att man oavsett vilken hand som för spelet och hur man bygger upp trumsetet hela tiden måste bygga spelet utifrån ett ergonomiskt tänkande.

Trumsetet och stativens höjd är en viktig del i detta. En bra höj och sänkbar stol, 20 tums baskagge så att inte pukorna kommer för högt upp, en bra bågfil för att såga av röret i hi-haten så att den kommer ner i lämplig spelhöjd var några ingredienser i samtalet kring detta ämne,

vilket ledde oss vidare till:

Instrumentinköp och SPiS-märkning

Viktigt att stötta lokala handlare i en tid då web-grossister tar över.

Det vore bra om vi kunde utnyttja vårt SPiS-medlemskap till samordnade inköp av bra instrument. Om vi lyckas med att komma fram till en SPiS-märkning, där cheferna kan se både hur arbetsplatsen bör vara utrustad samt vilken kvalitet man bör ha på instrumenten, har vi kommit en bit. Ett tydligt SPiS medlemskort som kan ge rabatter hos handlarna vore också bra, något som styrelsen bör jobba på. Robert Karlsson tar gärna emot tips på bra trumset och andra instrument som vi skulle kunna föreslå handlarna att ta fram bra SPiS-pris på.

Diskussionen om trumset ledde vidare till för och nackdelar med:

Digitala trumset

Här fanns det flera, blandade erfarenheter. Många såg fördelar genom att man med digitaltrummorna får ett bättre arbetsklimat. Hörseln och rösten sparas. Metodiskt sågman också flera fördelar med gruppspel på digitaltrummor. Andra invände att det knappast kan handla om gruppspel om flera spelar i ett rum fast med hörlurar på i sin egen värld. Då kanske det bara handlar om att få in fler elever på kortare tid! Trots den invändningen sa de som jobbar digitalt att de utvecklar sig och sin metodik med de här instrumenten. Tekniken och användbarheten utvecklas hela tiden. För 15 år sedan var det som att svära i kyrkan då pianopedagoger använde sig av digitalpiano i grupp. Nu gör jättemånga det utan att det är något konstigt. Det går också att utveckla bra metoder för att jobba både med digitala och akustiska trummor som kompletterar varandra.

Allt detta ledde oss fram till ämnet:

Gruppmetodik

…men då började tiden rinna ut. Kanske ska nästa års Pedagogiska Forum börja här.

Vi tackar Fredrik Käld och de närvarande spisarna för ett givande Pedagogiskt Forum!

Årsmötet 2010

Årsmötet innebar ganska stora förändringar i, den annars sedan många år, stabila styrelsen. Vid mötet avgick flera trotjänare som under åren bidragit med helgjutna insatser för föreningen. Vi tackar Fredric Käld, Stefan Magnusson och Rolf Landberg!

Samtidigt hälsar vi tre nya medlemmar hjärtligt välkomna in i styrelsearbetet:

Björn Persson från Vallentuna musikskola, Jacob Johannesson från Upplands Väsby kulturskola och Stockholms slagverkskollo samt Martin Strand från Nacka musikskola!

Årsmötesprotokollet kommer snarast att läggas ut på SPiS hemsida!

Vid datorn: Anders Holdar, SPiS sekreterare

Foto Robert Karlsson