Årets SPiS-dagar i Leksand. Värd Joakim

Högås.

Årets värd. Joakim Högås.

 

Dag 1, 29 oktober 2016. Clinic med Hakan Vreskala, Darbouka

Hakan Vreskala

 

Hakan är född i Turkiet och kom till Sverige för att utbilda sig inom folkmusik på Kungl. Musikhögskolan som 20-åring. Sedan länge är han en etablerad musiker och lärare (på Kulturskolan Stockholm) och gav oss ett intensivt gruppundervisningspass på darbouka.

Mycket förenklat kan man säga att det är högerhanden som sköter de grundläggande rytmerna med betonade bas- och kantslag medan vänster hand står för snabbare rytmer och ornament. Vi fick arbeta med de grundläggande slagen och jobbade under Hakans effektiva ledning med ett antal olika typiska rytmer från Turkiet och omnejd.

 

Deltagarna fick ha tungan rätt i munnen när Hakan drog igång sin clinic.

 

Frågor dök så klart upp. Här Martin Strand med en.

 

Hakan med instrumentet Daf (ramtrumma).

 

 

Årsmötet 2016

Styrelsen fick följande utseende för arbetsåret 2016-2017

Ordförande: Björn Persson, Vice ordförande: Joakim Anterot

Kassör: Håkan Fritzson, Sekreterare: Anders Holdar

Ledamot 1: Martin Strand, Ledamot 2: Joakim Högås

Ledamot 3: Tomaz Nilsson, Ledamot 4: Stefan Schöning

Till ny ledamot i styrelsen valdes Tomaz Nilsson, slagverkspedagog vid Södertälje kulturskola. Styrelsen tackar avgående styrelsemedlem Marcus Björn från Sandviken för det gedigna arbete han lagt ned i styrelsen.

 

Efter mötet gick vi ut på stan och åt en god middag och fortsatte de intressanta diskussionerna som satts igång under dagen.


 

Dag två, 30 oktober 2016.

Tre föreläsningar/fokusdiskussioner.

 

Stefan Schöning - "Man kan kanske alltid göra mer men ja...små myrsteg"-Slagverkspedagogers syn på fördelning av pojkar och flickor i sitt ämne. C-uppsats från kandidatutbildningen på SMI 2013.

Stefans valde sitt ämne till uppsats efter att reflekterat över att det var/är så få flickor som går i Kulturskolan Stockholm på trummor/slagverk. Han började med att ta fram statistik från Kulturskolans där det 2012 (när uppsatsen påbörjades) var 83% pojkar som spelade trummor/slagverk och endast 17% flickor medan det var 100% män som undervisade. Kan snefördelningen ha något att göra med att det bara är män som undervisade en mansdominerad instrumentgrupp? Det var startskottet till studien.

Föreläsningen innehöll bland annat en redogörelse om hur studien gjordes samt vad som kom fram i resultatet. Diskussion följde med många nyfikna frågor och intressanta kommentarer!

I Stefans diskussion framkommer det att han tror att det saknas förebilder för flickor att se upp till. Både som musiker men främst som pedagoger. Han har själv startat upp ett antal "Grupper för enbart flickor" som han tror och hoppas kan underlätta dessa flickor att skapa en egen identitet som trummisar/slagverkare.

Hela Stefans C-uppsats går att läsa här.

 

Stefan Schöning undervisar på Kulturskolan Stockholm Väst (Bromma).

 


Joakim Högås-Diskussion om betygsättning på Estetiska programmet

Joakim Högås, slagverkslärare på musikskolan i Leksand och vår värd på årets SPiS-möte berättar om att han nyligen studerat ”utvecklingpedagogisk kärna” 30p för att få lärarleg.

Joakim Högås: I läroplanen står det en mängd saker som är svårtydda. När jag haft samtal med Skolverket har inte heller de kunnat redogöra för hur många saker skall tolkas. ”Grundläggande nivå” i läroplanen, vad är det? I t.ex. engelska och svenska finns bedömningsstöd, men inte i musik. Ingen på skolverket kan t.ex svara på hur lång en kurs är skall vara. Vad innebär nivå 1, 2 och 3 i praktiken? En guide kan enligt Skolverket vara: högt betyg i nivå 3 bör kunna resultera i att man kan komma in på en högskola! Hur ska vi kunna ge rättvisa betyg när vi inte har en susning om vad vi menar med olika nivåer i sång och spel?

Tänk om SPiS skulle kunna utverka en sorts grund för vad man ska kunna på estetiska programmet. Men vad är det vi pratar om? Trumset bara? Trumset och marimba? Jembe och darbouka?

Joakim Högås


Intressanta diskussioner följde och kunde summeras ner i ett förslag om att Joakim Högås gör en mailista för SPiS-kollegor som jobbar på estetiska programmet eller är intresserade av ämnet. Vi utgår från det som Joakim redan funderat ut:


1) hans ”översättning” av kursplanen till begriplig svenska för ungdomarna

2) exempel på nivålåtar

Med det som grund kan gruppen kanske komma fram till ett tänkande som åtminstone kan gälla de estetiska program där Spisare arbetar. Blir det bra kan vi sprida det vidare sedan.

 

 

Joakim Anterot-värdegrund och critic & response


Joakim Anterot är adjunkt på Kungliga Musikhögskolan. Ansvarig lärare för den Klassiska Slagverksutbildningen. Undervisar i Slagverk och Metodik

Anställd på Upplands Väsby Musikskola sedan 2007.

Tidigare även SMI, Sollentuna Fria Gymnasium, samt Professor vid Musikakademin i Sarajevo.

Frilansat sedan 1980-talet, framförallt på Kungliga Operan, Folkoperan samt i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Grundare (1995) tillsammans med Anders Holdar, av SPiS.

 

Värdegrund

Joakim Anterot visar som insvängning på sitt föredrag en video från KMH där Väsbyungdomar spelar, dels en taiko på plasttunnor och dels låten I feel good med en härlig koreografi.
Alla i likadana tröjor. En viktigt del i bygget av gruppens gemenskap.

Joakim berättar sedan vidare om ett seminarium med förre biskopen och författaren Lennart Koskinen som utmynnade i tre punkter som tillsammans kan bilda ett verktyg för att kunna handskas med mänskliga relationer. För...som lärare är vi ju myndighetspersoner. Viktigt att komma ihåg.

 

En regel kan vara:

Möt människor där de är. Starta inte bara utifrån din egen idé. Pejla in stämningen först.

1) Hur fungerar vi människor?

Vår självkontroll (civilisation) och vår reptilhjärna (känsla, instinkt etc.) är i ständig kamp. Vi är flockdjur och i en flock finns alltid inbyggda konflikter. Konflikter finns alltså inom oss och också självklart hos de vi har omkring oss.

2) Sju punkter/värdeord för att bygga en god relation (beskrevs som en cirkel med orden i ”tårtbitar”). Ett ord leder till nästa:
Jag - Empati - Omtanke - Respekt/integritet - Ansvar (ledaren) - Relation - Problem/konfliktberedskap.

3) Tre cirklar går in i varandra (kan läsas som tre personer). I centrum bildas ett gemensamt fält, ett fält som symboliserar en gemensam värdegrund. Den måste finnas/ utvecklas för att man ska kunna fungera tillsammans trots alla skillnader i personlighet.

Joakim Anterot

 

Critic & response


Jocke Anterot redogör för den amerikanska dansaren Liz Lermans tankar kring hur man kan utveckla sitt sätt att arbeta med bedömning och kritik.

Jocke bad Björn Persson och Mattias Hagelin att spela en trumduett för att ha något att exemplifiera metoden med.

Efter deras eminenta framträdande är tanken att kritiker ska ha fyra värdegrunder att utgå ifrån:

 

1, State of meaning - vad gav det mig som lyssnare/lärare?(kort, spontant svar)

2, Artisten/elevens fråga till lyssnaren/läraren - vad väckte vårt spel för frågor till er?

3, Lyssnaren/lärarens frågor till artisten/eleven - tex. varför valde du/ni detta stycke?

4, Åsikter-nu kommer värderingar in men på ett mjukt sätt som: Vill du ha min åsikt? Jag har en åsikt, vill du höra?

Punkt 1-3 är alltså åsiktsneutrala. Man går inte på punkt 4 förens senare och då i positiv anda.

 

 

Efter två väldigt givande och intressanta dagar så var årets Spisdagar över för denna gång. Tack till alla er som deltog och ett extra tack till vår eminenta värd Joakim Högås!

 

2016 års deltagare


 

Referat:Anders Holdar