• Deltaga i SPiS-dagarna en helg i oktober varje år. Två dagar med inspirerande clinics av framstående instrumentalister + ett pedagogiskt forum. Vi har alltid väldigt givande diskussioner och de som varit med tycker ofta efteråt att det varit  den kanske viktigaste delen av träffen.  Under SPiS-dagarna har vi föreningens årsmöte. Det här är årets stora möte för alla slagverkspedagoger i vårt avlånga land. Här får du möjlighet att fortbilda dig, diskutera, umgås och ha trevligt med kollegor!

• Deltaga med dina elever i SPiS-festivalen, ett arrangemang som brukar ligga i mars varje år. Slagverksensembler i olika åldrar deltar och spelar för och med varandra under en intensiv dag som avslutas med en stor gemensam konsert. Under dagen anordnas också ett par workshops för eleverna. Ett bra tillfälle att låta dina elever få komma ut och visa upp sig och inspireras av vad andra gör. Årets händelse för eleverna, inte minst de yngre!

• En inloggning till Hemsidan. Hemsidan är navet i föreningen till vardags. Här presenteras och informeras om allt som är på gång. Här finns vårt forum där medlemmarna kan diskutera och informera eller bara säga hej till varandra! Från forumet kan du också göra massutskick via e-post till alla medlemmar för att t.ex. informera om konserter, notmaterial, instrumentförsäljning/köp, musikläger m.m. I medlemslistan kan du själv presentera dig personligt.

• Tillgång till  SPiSmärkta instrument. Som en service till våra medlemmars elever, föräldrar och arbetsplatser har vi under denna rubrik satt ihop ett antal kompletta paket till rabatterade priser där allt som behövs för att komma igång ingår. Instrumenten har vi valt ut efter att ha  provspelat, tittat på funktion och kvalitet i utförandet samt pris. Detta gör att vi som förening kan rekommendera dessa instrument, ”SPiS-märka” dem. Läs mer här!

• Tillgång till vårt gemensamma Notarkiv. Där kan alla hämta hem och lägga upp kompositioner, plankningar och arrangemang till varandra, en fantastisk kunskapsbank som blir vad vi gör den till!

Nyhetsbrev från ordföranden 4-5 gånger om året, med info om vad styrelsen jobbar med för närvarande och vad som är på gång i föreningen.

En styrelse som jobbar för dig, för att göra din vardag som slagverkspedagog rolig och meningsfull. Vi jobbar med sånt som vi tror är viktigt för våra medlemmar och vill väldigt gärna få synpunkter och förslag på vilka frågor vi skall arbeta med.

• Framförallt blir du medlem i en gemenskap där vi stöttar och inspirerar varandra.

Tillsammans är vi starka och har mycket roligare!