• Mot en avgift deltaga i SPiS olika arrangemang under året t.ex:

• SPiS-dagarna varje höst. Två dagar med inspirerande clinics av framstående instrumentalister + ett pedagogiskt forum. Vi har alltid väldigt givande diskussioner och de som varit med tycker ofta efteråt att det varit den kanske viktigaste delen av träffen. Under SPiS-dagarna har vi föreningensårsmöte. Det här är årets stora möte för alla slagverkspedagoger i vårt avlånga land. Här får du möjlighet att fortbilda dig, diskutera, umgås och ha trevligt med kollegor!

• SPiS-festivalen varje vår. Slagverksensembler i olika åldrar deltar och spelar för och med varandra under en intensiv dag som avslutas med en stor gemensam konsert. Under dagen anordnas också ett par workshops för eleverna. Ett bra tillfälle att låta dina elever få komma ut och visa upp sig och inspireras av vad andra gör. Årets händelse för eleverna, inte minst de yngre!

• En inloggning till Hemsidan. Hemsidan är navet i föreningen till vardags. Här presenteras och informeras om allt som är på gång. Här finns vårt forum där medlemmarna kan diskutera och informera eller bara säga hej till varandra! Från forumet kan du också göra massutskick via e-post till alla medlemmar för att t.ex. informera om konserter, notmaterial, instrumentförsäljning/köp,musikläger m.m. I medlemslistan kan du själv presentera dig personligt.

• Gratis tillgång till vårt gemensamma Notarkiv. Där kan alla hämta hem och lägga upp kompositioner, plankningar och arrangemang till varandra, en fantastisk kunskapsbank som blir vad vi gör den till!

Nyhetsbrev från ordföranden några gånger om året, med info om vad styrelsen jobbar med förnärvarande och vad som är på gång i föreningen.

En styrelse som jobbar för dig, för att göra din vardag som slagverkspedagog roligoch meningsfull. Vi jobbar med sånt som vi tror är viktigt för våra medlemmar och vill väldigt gärna få synpunkter och förslag på vilka frågor vi skall arbeta med.

• Framförallt blir du medlem i en gemenskap där vi stöttar och inspirerar varandra.