Bli medlem nu!
Annonser
Aktuellt
  • SPiS-nyheter
Sök

2011


SPIS-konsert på MusikRUM i Västerås!

På årets RUM-festival anordnade SPIS en stor slagverkskonsert i Västerås konserthus lilla sal. Medverkade gjorde elever från musikkonservatoriet i Falun/ Sjöviks folkhögskola,Nacka, Upplands-Väsby och Vallentuna kulturskolor. Det var härligt att höra och se entusiasmen och drivet hos ensemblerna! Nacka percussion band inledde med mjuk sväng i form av irländsk folkmusik. Sedan visade Falungänget stor virtuositet i den välkända Doll´s house story. Ett fantastiskt ös utan att tappa kontrollen i den halsbrytande kompositionen!

Den lite yngre ensemblen Drumming demons från Upplands-Väsby spelade TV.spels- och TVserie musik i två fina arrangemang av sin lärare Jacob Johannesson. Kul att se hur fint ungdomarna spelade på melodiinstrumenten! Vallentuna kulturskolas slagverksensemble som undertecknad är lärare för hade drabbats av ett sjukdomsfall med kort varsel, men med hela salen fylld av slagverkare löste det sig ändå lätt med ersättare. Svensk folkmusik och kubanskt sväng fick publiken till livs av oss. Som avslutning spelade Falun/Sjövikensemblen Everglades, ett läckert klingande marimba/vibrastycke som antagligen handade om mycket snälla och nöjda träsk-krokodiler.

Det var glädjande att se att det var i stort sett fullt med publik på konserten (under hela RUM-festivalen var det annars lite dåligt med publik i konserthuset), det bidrog till att konserten kändes mycket trevlig och lyckad för alla deltagare!

Tack alla ungdomar och lärare som var med ,ni gjorde ett toppenjobb!

Björn Persson

Styrelseledamot SPIS


Nu är det hög tid att anmäla sig till  SM i virveltrumma den 21 maj 2011. Klicka HÄR för att komma till RUM:s hemsida och anmälningsformuläret.
Senaste anmälningsdatumet 20e mars
SPiS har fått en central plats på festivalen genom att vår finalkonsert, där vinnarna presenteras (och spelar) kommer att ske på bästa tid på Stora Scenen på torget. Där har du alltså möjlighet att medverka med din slagverksensemble.
Det finns olika alternativ för medverkan under festivalen. Gå själva in på RUM:s hemsida och se vad som passar just er.

Konserten. Det finns olika alternativ för medverkan under festivalen. För mer info läs själva vad som passar erhttp://www.rum.se/viewNavMenu.do?menuID=51

Klassindelning

Klass A: Ungdomar upp till och med 20 år (födda 1991 el. senare).För de som studerar (har studerat) slagverk/trumset musik/estetgymnasium, folkhögskola, arméns musikkår eller liknande.

Klass B:Ungdomar upp till och med 20 år (födda 1991 el. senare).För de som ej studerar (har studerat) slagverk/trumset påmusik/estetgymnasium, folkhögskola eller liknande.

Klass C: Grundskoleelever upp till och med skolår 9 (födda 1995 el. senare)

Obligatoriska stycken

Klass A

Klass B

Klass C

Tävlingsregler beslutade av SPIS tävlingskommitté 2010-12-20

Priser: Fina priser till vinnarna, tröstpriser till övriga. Vi kan i dagsläget inte säga exakt vilka priser det blir, förutom evig ära, det beror bl.a annat på hur många deltagare vi får.

Tid:Tävlingen genomförs under MusikRUM Västerås den 20-22 maj 2011. Tävlingen hålls lördagförmiddag den 21/5 kl. 9 – 11.30 i Västerås konserthus eller Växhuset, med finalkonsert k 14 samma dag på Stora torget. Vid konserten får vinnarna spela upp varsitt stycke samt priser delas ut.

Hela tävlingen är öppen för publik.

Begränsning: Högst 30 deltagare. Om intresset är större och utrymme finns kan tävlingskommittén besluta att utöka antalet platser.

Genomförande: Tävlingen genomförs i två steg, tävling i tre klasser samt finalkonsert. En jury på tre-fyra personer kommer att lyssna på alla tävlande och sedan kora en vinnare i varje klass. Om det blir många deltagare i någon klass kan det bli fråga om en andra tävlingsomgång.

Under tävlingen får alla deltagare först spela ett obligatoriskt stycke, olika för varje klass.Deltagarna i de två äldre klasserna, B och A, ska dessutom spela varsitt eget fritt valt stycke/etyd. Det behöver inte vara något långt stycke, 1-2 minuter räcker gott. Juryn förbehåller sig rätten att gå in och bryta musiken om tiden är knapp. Trumstyckena skall vara utan ackompanjemang. Stycket ska anmälas i förväg och noter ska vara tävlingskommittén tillhanda senast den 10 maj. Noter till de obligatoriska styckena kan laddas ner från RUMs hemsida. I händelse av två tävlingsomgångar spelas de obligatoriska styckena i omgång ett och de fritt valda i omgång två.

Bedömning:Bedömningen utgår från solistens tolkning av stycket, musikaliska uttryck, klang, teknik samt uppträdande på scenen.Juryn består av kvalificerade musiker och pedagoger. Juryns och tävlingskommitténs beslut kan ej överklagas.

Praktiskt: Tävlingsordningen bestäms av tävlingskommittén. Repertoar samt noter skall vara tävlingskommittén tillhanda senast den 10 maj. Om noterna inte kommer in i tid kan det leda till att man inte får delta i tävlingen. Gäller klass A och B.

Anmälan görs på RUMs hemsida senast den 20:e mars. Anmälan är bindande.

Tävlingskommitté:

Joakim Anterot SPIS
Mikael Nyvelius RUM/SPIS
Björn Persson SPIS
Jacob Johannesson SPIS

Noter på fritt valt stycke skickas till:
Joakim Anterot
Hasselbacken 176
194 37 Upplands Väsby

 

Frågor skickas till: joakim.anterot@comhem.se

 

Hjärtligt Välkomna!