SPiS-festivalen på våren är en heldag där lärarna och deras ensembler möts i en lång och bullrande slagverksfest. Man visar upp sig, lyssnar på andra grupper och tar del av olika workshops. Kvällens konsert avslutas givetvis med ett nummer  där alla festivaldeltagare spelar tillsammans!