SPiS-dagarna 2-3 november 2021 i Ingesund

av Anders Holdar

 

Tisdag 1 november

Vår värd Per Björkqvist hälsade välkommen till årets SPiS-dagar. Han berättade lite om
Hulebäcksgymnasiets verksamhet och gav oss en rundvandring. Skolan har en imponerande
verksamhet och ett rikt slagverksinstrumentarium men Per berättade också att skolan, av en
slump, dessutom har fått en samling balinesiska gamelaninstrument efter en nedlagd
ensemble baserad i Göteborg.


Hur arbetar man med modern marching i den dagliga undervisningen?
Markus Neuendorf och Per Björkqvist höll i en välmatad power point-föreläsning som
sammanfattade deras arbete med Modern Marching.


Vad är Modern Marching?
Man kan enklast sammanfatta den form av marching percussion som en musikform där det
långsiktiga målet är att varje år ta fram en ny show. När showen är klar att visas upp reser
man till en tävling i Indoor Percussion (tävling i en idrottshall) och visar upp sig för en jury.
Det viktigaste kriteriet för att få höga poäng är helheten som show, men gömt bakom det
finns givetvis allt som måste vara bra om man vill stå på en scen: bra musik, teknisk
kompetens, uttryck och artisteri.

Alla når inte spetsensemblen men alla ska på vägen bli så duktiga slagverkare som möjligt,
och grunden till att lyckas ligger i konceptets noggrant uttänkta gruppmetodik. Och kanske
allra viktigast är att eleverna genom träningen i Marching Percussion, inte bara får en
musikalisk fostran, utan också växer som personer och får många nära vänner.


Historik
Allting tog fart efter första världskriget då veteraner från militära blåsorkestrar organiserade
sig för att utveckla musikformen på olika nivåer inom skola och civilsamhälle. År 1972 hölls
den första tävlingen där skolensembler tävlar mot varandra i olika showprogram. Idag är
Marching percussion en av USA:s största ungdomsaktiviteter.


Organisation
I Sverige drivs Marching Percussion inom kulturskolor på ett fåtal, men allt fler platser i
Sverige. Göteborg Drum Corpsförening organiserar sitt arbete genom grupperna Mini
Mallets och Mini Drums och vidare till Göteborg Drum Corps och spetsensemblen Got
Motion som bl.a. reser ned i Europa för att tävla. Föreningen arbetar efter en strikt årscykel
(kretslopp) där årets arbete tydligt struktureras månadsvis.

Per och Markus berättade att deras arbete med ungdomarna måste vara tillräckligt
intressant för att kunna konkurrera med andra aktiviteter. En nyckel är tiden; att man träffas
tillräckligt ofta och länge för att börja lära känna varandra på riktigt. I Got Motion kräver
man att arbetet i ensemblen ska vara ungdomarnas huvudsakliga fritidsaktivitet.

Pers och Markus sammanfattning av spelmetod och struktur:
Tap off - två takter där en ledare i takt ett visar tempo och i takt två vilken övning som gäller.
8-8-16 - Ett grundmönster med strukturen 8 höger, 8 vänster, 16 höger. Sen omstart vänster.
Grid - trumövningar som fokuserar på olika tekniska kompetenser.
Mönster - övningarna ska vara lätta att förstå och lätta att utveckla utifrån en byggsten.
Färdiga övningar
Puls - kroppen ska vara med i spel, antingen små steg på plats eller stampa med ena hälen.

Framträdande av Got Motion
Innan dagen avslutades med en middag på den lokala restaurangen La Vera i Mölnlycke fick
vi lyssna på en workshop med Got Motion under deras ledare Robert Ingvarsson och Rodrigo
Arcos. Med 28 ungdomar på scen gick man igenom ensemblens olika sektioner;
Längst fram Frontline bestående av marimbor, xylofoner, vibrafoner och klockspel,
Bakom dem kompsektionen bestående av bas, trumset, timpani och percussion.
Längst bak de sektioner som ska kunna arbeta figurativt i showen:
5 marschtrummor; 3 tenors, 3 cymbaler, 5 bastrummor.
Ensemblen spelade upp en del av showen Sounds of the Jungle, som är under arbete, och där
Robert Ingvarsson står som kompositör. Men vi bjöds också på en dedikation till SPiS 25-år
då de förärade oss en svängig version av Daniel Bergs härliga Celebration.

Onsdag 2 november

Marching Percussion, Hands-on
På onsdagsmorgonen träffades vi återigen på Hulebäcksgymnasiet. I tre separata rum övade
vi på virvel-, tom-tom- och bastrumstämmorna i Robert Ingvarssons trumlåt Beats in the
streets, för att efter någon timme träffas på en plats och sätta samman det hela.
Öronproppar i och sen fullt ös då ett trettiotal glada spisare kastade loss!


SPiS årsmöte
Då vårt program var lite tidspressat handlade det om att göra årsmötet så effektivt som
möjligt, och troligen var den här upplagan rekordbetonad och klubbades igenom under
halvtimmen. Men så var också underlaget från styrelse, valberedning och revisor noggrant
förberett.

SPiS styrelse för arbetsåret 2022-23 ser ut så här:
Ordförande: Björn Persson
Vice ordf: Joakim Anterot
Kassör Håkan Fritszon
Sekreterare: Anders Holdar
Ledamot 1: Martin Strand
Ledamot 2: Michael Wallin
Ledamot 3: Tomaz Nilsson
Ledamot 4: Filip Korošec, nyval
Revisor: Urban Lindé och revisors suppleant: Mattias Moberg
Valberedning: Stefan Palmfjord (sammankallande) och Mattias Hagelin

Jerker Johansson; "J.C. Deagan - Pionjären inom malletinstrumentens utveckling".
SPiS-dagarna 2022 avslutades på samma sätt som de avslutades när vi besökte Göteborg
senast 2013, med ett klingande instrumenthistoriskt anförande av Jerker Johansson till
ackompanjemang av dragspelaren Neil Baker.
Den legendariske John Calhoun Deagan (1853–1934) är det viktigaste namnet inom
malletinstrumentens tidiga utveckling och de flesta instrumenten i Jerkers Johanssons
samling har ungefär hundra år på nacken. Det är en ynnest att få följa med på den resa som
Jerker ger oss. Han berättade att han började samla instrument för att skaffa sig fler
klangfärger då han inte var nöjd med bara ett sound på en xylofon och demonstrerade detta
med fina små nummer på olika instrument. Ibland t.o.m. genom att springa mellan dem i
musikens repriser för att vi som lyssnade tydligt skulle höra skillnaden i sound.
Med på presentationen var också instrumentbyggaren Hans Lindström som dels har byggt
några av de instrument som presenterades, men också hjälpt Jerker med flera renoveringar
och förbättringar av det befintliga instrumentariet.


Dessa instrument presenterades:
1 Deagans Songbells (1880-tal). Forgotten dreams av Leroy Andersson
Ser ut som ett stort klockspel fast med resonatorer. Bara stål till skillnad från en vibrafon.
2 Galantiss Vibrafonette, ett italienskt instrument.
3 Degans (lilla xylofon) Deagans Special som byggde för att kunna stå invid ett trumset.
Låten Bel Viso
4 En 2,5 oktav marimba (från Musikhögskolan) En bärbar variant med lätta plastresonatorer
och superlätt stomme byggd av Hans Lindström. Mallets a la Zurke av Harry Brauer.
5 Deagan Round Top klockspel (rundade kanter på plattorna).
6 Deagan Parsifalspel. Samma spel som ovan men i en låda med små resonatorer.
7 Deagan Steel Marimbaphone (renoverat av Kapernekas) En föegångare till vibrafonen men
utan pedal, 1910-tal. 1917-27 utvecklades vibrafonen med sostenutopedal.
Plattorna kan vridas åt sidan för att kunna spelas bra med stråke. (Om plattorna inte kan
vridas är det en Steel Marimba). Bachs Preludium i C.
8 Harry Sundqvists Stålofon (svenskt klockspel), 1930-tal.
9 Tubafon gjord av Hans Lindström. Tre oktaver aluminiumrör med dämpare.
10 Rörklockställning av Hans. Rörklockor går inte att stämma inflikar Hans, det finns
ingenstans att fila.
11 Deagan Imperial 1930-47. Jerker eget favoritinstrument och där han tycker att det ska
vara ett snabbt vibrato. ”Det ska likna sångrösten”. Koppången i Jerkers arrangemang.
12 Pyramidxylofon (4-rading) (Holz und Strohfiddle) Rainers Kuismas första xylofon!
13 Pyramidxylofon från Spårvägen, renoverad av Jutestål och Kapernekas i Stockholm.
Die Liebesswürdige - De kärlekskranka. En polka.
14 Deaganxylofon. Dancing Dolls av Joe Green.
15 Deaganxylofon 1721 (4 oktaver) Grundtonsstämda
Idag stäms alltid på övertoner. Ingen lek.
16 Deagan Marimba Xylophone (1910-tal) Den lägsta kvinten har de inte lyckats stämma
med övertonerna.
17 Två oktaver koskällor inköpt på Buller och Bång. Ko-polkan!

Bilder finns här