Pedagogiskt Forum

Per Björkqvist

Årets forum inleddes med att Per Björkqvist utvecklade historien om hur hans Indoor percussion historia har utvecklats:

Det visade sig att Per från början snarast var motvillig till idén men att hans chef på musikskolan tyckte att det var en bra ensemblegrej och genast köpte in instrument för någon miljon kronor… Och på det vägen är det.  Smaka på den!

Daniel Berg

De alldeles nyutgivna böckerna Easy duets presenterades av Daniel. Tillsammans med några studenter visade han på ett elegant och pedagogiskt vis hur låten ”Wow it’s falling snow” snabbt blir en liten konsertpärla som inkluderar fria solon på de vita tangenterna. Mycket av Daniel Bergs musik finns idag förlagt på Edition Svitzer. Daniel berättade att hans vibralåtar i häftet Stella Polaris var inspirerade av Bill Mollinoufs samling ”Music for a day    som han varmt rekommenderade.

Lärarlegitimationen och utbildning för instrumentalpedagoger

Ordförande Björn Persson redogjorde för de senaste turerna kring lärarlegitimationen, en fråga som berör många av SPiS medlemmar. Många arbetar inom gymnasiets estetiska program och trots gedigen och adekvat utbildning och mängder av arbetsår faller det inte inom ramen för att berättigas till en lärarlegitimation. Skandalöst och föraktfullt är två lämpliga ord att använda i sammanhanget.

Björn Persson rekommenderade spisarna att gå in på SMI:s hemsida. I somras arrangerade SMI två hearings om lärarlegitimationen och den ännu mer brännande frågan om att IE-utbildningen är borttagen från musikhögskolans program.

(Endast SMI utbildar idag instrumentalpedagoger).

Ägna en stund åt dessa två hearings där SMI:s rektor Ian Plaude gör en mycket tydlig sammanställning av frågorna och där politiker från alla partier ställs till svar.

Se filmerna på SMI:s hemsida: smpi.se > SMI i Almedalen 2013

Kommentarer från spisarna:

Viorica: Det vore bra om styrelsen kollar upp vad SMOK gör. Vi har sett att de reser runt i landet och pläderar för den bristfälliga musiklärarutbildning som vi kritiserar.

Mattias Hagelin: Tänk om man kunde få forskare att räkna ut vad våra barn och ungdomsverksamhet sparar samhället i stället för vad musikskolan genererar ekonomiskt, som är noll!

Per Björkqvist: Jag har haft tre värstingar som brände skolor. De arbetade med mig i Mini drums och allting vände. Nu fungerar de perfekt.

Daniel Berg/ Viorica: Ska SPiS skriva ett brev för att trycka på för förändring?

SPiS styrelse svarade:

Vi kollar upp vad SMOK gör. Det kommer ge oss mer på fötterna.

Sen ordnar vi en eventuell skrivelse till den eller de som vi tror oss om att kunna påverka.