Årets SPiS-dagar på Örebros fräscha musikhögskola!

Daniel Berg var vår värd när SPiS medlemmarna träffades under två välfyllda SPiS-dagar på Musikhögskolan vid Örebro Universitet.

Årets värd, Daniel Berg

En otroligt fräsch och inspirerande miljö mötte oss i Örebro. Vi tittade in i den välklingande och vackra konsertsalen och höll vår konferens i några av de stora slagverksrummen, givetvis väl fyllda med fina slagverksinstrument.

Årsmötet
Årsmötet gav den sittande styrelsen mandat att fortsätta leda arbetet i SPiS ytterligare ett år.
Mötet beslutade att, som en del av en nödvändig kampanj för att få nya medlemmar, ge högskolestuderande 1 års gratis medlemsskap i SPiS. Efter ett år betalar studenter samma årsavgift som pensionärerna, 125 kronor.
Vid årsmötet beslutades även att SPiS-ambassadörer skall utses i olika län. Medlemmar som tar som sin uppgift att vara lokala pådrivare för att locka kollegor till medlemsskap. Givetvis ett helt frivilligt åtagande. Följande medlemmar tog på sig ett ambassadörskap: Daniel Berg, Göteborg, Kjell Sköldborn, Skåne, Ronny Dahlberg, Jämtland och Stefan Palmfjord, Uppsala

SPIS-gänget efter årsmötet

Clinic 1 - Daniel Berg
Daniel Berg är solist, pedagog och tonsättare. Verksam vid Musikhögskolorna i Göteborg och Örebro.

Daniel Berg berättade om sin väg fram till det numera rika, pedagogiska material han givit ut, främst på Edition Svitzer. Det var åtagandet att undervisa ett par yngre barn som gjorde det nödvändigt att hitta lämplig musik.

Tillsammans med sina studenter visade Daniel hur han arbetar med sina stycken. En grund är att hitta musik som är tolerant och lätt medger improvisatoriska inslag. Låtarna har ofta några ackord som man byter mellan via med enkla förflyttningar i en eller båda händerna. Upprepningar är också viktigt. Det behöver inte var ett omfattande material. Genom små solon över ackorden och kanske ett litet mellanspel då och då skapar Daniel snabbt en form till ett stycke. I processen pratar Daniel om svarta och vita tangenter mer än om specifika toner. Utgångspunkten är alltid att komma igång med spelet så fort som möjligt.

Daniels tips:

Om grepp: Alla är bra!
Själv använder han Stevens-greppet, men med yngre barn lär han ut Burton-greppet.

Om fyrklubbs-träning: säg åt eleverna att sitta med klubborna i händerna när de fikar! De fikar ju mycket och då blir det också mycket tid att få grppet att sätta sig i händerna.

Om à vista: Spela låtar från Real book!

Om klubbor: Elite mallets,  som görs av en kille i Spanien är värt att kolla in!

Daniel med studenter

Clinic 2 - Petur Island Östlund
Island är något av en pedagogisk ålderman på trumset. Han arbetade i många år, vid sidan av ett frekvent spelande, som lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Nu är han knuten till Örebro Musikhögskola som trumsetpedagog.

Island:
"Rörelsen är det primära! Är man missnöjd med det man hör kan man bara gå via rörelsen för att ändra ljudet".

Island har arbetat fram ett rörelseanalytiskt begreppssystem som ligger till grund för hans metodik. I analysen av rörelserna vid olika komp talar han om med och motrörelser. I raka komp gäller binära rörelser (1 o 2 å etc.) och i jazzkomp tertiära rörelser (1 o så 2 o så etc.) Om någonting inte fungerar är det smart att kolla upp när
armar och ben gör sina lyft inför slagen. Om förberedelsen är rytmisk blir kompet också rytmiskt.

Det är viktigt att komma ihåg att vi endast arbetar med 4 grundslag: Uppslag, nedslag, tap och fullt slag. Island arbetade en hel del med paradiddles för att belysa detta.

Island arbetar nu på en bok med titeln Cirklar inuti cirklar där han belyser hur de fyra lederna, axel, armbåge, handled och fingerled, rör sig i t.ex. ett grundslag. I centrum av leden blir det en långsam rörelse men i dess ytterkant blir det en snabb som i en pisksnärt.

Island föreläser                                                        Petur Island Östlund med trio


Clinic 3 - Thomas Opava
Tomas Opava är en congaspecialist som är knuten till Örebro musikhögskpla. Han har gett ut läroboken; Lär dig afrokubanskt slagverk.

Thomas gjorde en grundlig, pedagogisk hands-on clinic som började med att han gick igenom namnen på de tre trummorna; Tumba, Segundo och Quinto. Han betonade att det är bättre att satsa på de större trummorna i undervisningen. Större sound och slagyta. Han förordade plastskinn som han menar är mjukare för händerna.

De viktigaste slagen:
Grundslaget; som ska ringa. Hela handen samtidigt. Samla fingrarna. Inte för långt in.
Basslaget; här är det viktigt att träffa med hela handen och inte bara handloven!
Slap-slaget; där man måste vara helt avspänd. Använd tre fingrar, lång till lillfinger.
Tap-slaget; som görs med fingertopparna.

Thomas arbetar med specialnoter som visar vilken typ av slag som skall användas. Det gör att man enbart behöver skriva handsättning under rytmerna och inte dessutom behöver krångla med markeringar av slagtyp.

Basslaget är en triangelnot  med liggande bas.
Tap-slaget är en triangelnot med spetsen nedåt.
Grundslaget är en punkt. (själv tycker jag den böra ofylld, som en ring).
Slap-slaget ä ett kryss.

Thomas Opava

Pedagogiskt forum
Årets Pedagogiska Forum leddes av Joakim Anterot och det var en hel mängd frågor som avhandlades.
Då SPiS-medlemmarna arbetar i en mängd olika former, musikskola, estetiska program, högskola etc. bestämdes att nästa års Pedagogiska Forum skall hålla sig kring viktiga problemställningar där de närvarande kan välja grupptillhörighet utifrån intresse och arbetssituation.

Andrus Vaht från Linköping har skrivit en lärobok i slagverk på sitt modersmål estniska som han presenterade för auditoriet. Det är den första slagverksboken på det språket och den används nu på alla musikskolor i Estland. Den innehåller bl.a. inspiration från sydindiskt musiktradition och Andrus rekommenderade David P. Nelsons bok "an introduction to the rhythmic language of south indian music" för den som är intresserad av att själv dyka ner i ämnet.

Frågor som diskuterdes:
- Ensemblespel i tjänsten. De flesta har ensembletid, men vissa får tjata för att få det.
- Övningsinstrument. Vi konstaterar att datorer får kosta men inte övningsinstrument.
- SPiS-märkning. Styrelsen har inte kommit till skott med denna gamla SPiS-idé.
- Genus. Trenden mot fler flickor är positiv men det har ännu inte tippat över. Fler förebilder behövs. En bra idé är att plocka tjejer från pianokön. Då stannar en del.
- Få sökande till högskolor. Fler möjligheter, bättre pedagoger men ändå för få...
I Norge och Danmark prövas med framgång betalda intensivhelger dit man provspelar.
Nästan alla söker sedan högskolor. Styrelsen kollar med ansvarige Kjell Tore Innervik.
- Idrotten fångar upp ungdomar. Det gäller helt enkelt att hinna före!
- Låt kompisarna komma med på lektionerna. Kanske vill de sedan själva börja spela.
- Örebro försöker bygga kretslopp. Samarbete med musikskola - musikgymnasium -
folkhögskola - högskola.

Jocke Anterot avslutade med att berätta om det fantastiska pedagogpris från "Framtidens musikpris" som Per Björkqvist just erhållit med motiveringen "en enastående pedagogisk gärning". SPiS kollegorna gratulerar!

Jocke Anterot leder Pedagogiskt Forum

Referat: Anders Holdar